Zakochani w Lublinie – Kantata jazzrockowa Tomasza Momota