EDWANEX Hutra Szkła Gospodarczego – Ewdard Wąsikowski